Elektronika Joy

Elektronické spínání s možností regulace do hlavice Gripu Joyetech vzniklo na přání Vaperů. Originální spínání často odchází, stačil zkrat nebo příliž zatížit a bylo hotovo. Uživatelé se na mě obraceli s prosbou abych vyrobil cokoli podobného Elektronice XT pro hlavici Joyetech. V joyhlavě ve srovnání s prostorem v Kompaktu XT bylo spostu místa tedy jsem neviděl problém. Požadavek byl: ovládání mikrotlačítkem, regulace (XT V1,V2 regulaci nemá), zámek, ochranné funkce, indikace stavů pomocí dvoubarevné LED a to celé aby se pokud možno jednoduše ovládalo. Vývoj se celkem táhl z důvodu nedostatku času. Když už jsem se chystal na Willpro fóru prototyp představit došlo k razantním změnám. Došlo k rozdělení fóra. Jistý uživatel Peter Janůšek založil své fórum a začal pracovat na svém projektu s dotekovým ovládáním, které bylo často debatované. Já byl proti v té době. Věděl jsem o spousta problémech, které toto ovládání přináší. Nicméně se to Janůškovi povedlo. Při vývoji nevzal některé proměnné v potaz a měl s tim jisté problémy. To mě nakoplo a vrhl jsem se stejným směrem. Ale požadavky jsem měl maličko odlišné. Dotekové ovládání, regulace pomocí PWM, zámek, ochranné funkce, indikace stavů pomocí dvoubarevné LED, možnost napájení 1 nebo 2 články Li-xx a malý odběr v režimu stand-by. Postupně jak vznikal program pro mikrokontrolér Attiny45V probíhali na fórum diskuze ohledně dotekového ovládání, funkcích a ovládacím Menu. Dotekové ovládání byl celkem oříšek. Je několik možných variant jak dotekové ovládání řešit pomocí mikrokontroléru. Protože jsem chtěl mít pokud možno co největší kontrolu se stavy na hmatníku, dotekové plošce, zvolil jsem variantu pomocí interního A/D převodníku. Aby byl celý systém spolehlivý musel jsem zajistit stabilní napájecí napětí a stanovit velikost hmatníku. Velikost hmatníku je velmi důležitá, protože má na citlivost velký vliv. Celý systém jsem pro daný hmatník navrhl. Samozřejmě drobné změny ve velikosti nejsou až tak velký problém. Elektronika se po připojení k napětí automaticky kalibruje a to vždy. Mým přáním bylo udělat hmatník celý izolovaný, bohužel z důvodu jistých proměnných to nebylo možné realizovat. Menu mělo celkem dost položek a indikovat jednotlivé stavy pomocí dvoubarevné LED bylo nevyhovující. Byla tedy přidána další LED. Vybral jsem zažitou barevnou kombinaci RGB červená, zelená a modrá. To všechno bylo hezké ale mě vznikl problém. Neměl jsem už volný pin na mikrokontroléru. Nakonec postačili i pouhé 2 vývody, kterými ovládám jednotlivé barvy, jejich jas a mohu barvy i mixovat. Každé položce v Menu je tedy přiřazena barva LED spolu s počtem bliknutí. Pro spínání zátěže, atíku atp., opět použit tranzistor IRF7425. Regulace výkonu je řešena pomocí PWM pro jednoduchost v 8 nastavitelných stupních. Ovládání a funkce jsou detailně popsány zde. O celém projektu se můžete dočíst na stránkách Willpro fóra zde.

Schéma zapojení
schemaJoyT18ZK

 

 

Vše děláte na vlastní nebezpečí. Autor nebere žádnou zodpovědnost za vaše případné újmy na zdraví, životě, majetku či jiné.